100 προσλήψεις στον e-ΕΦΚΑ


Βάσει της απόφασης, θα υποβληθεί αίτημα στον ΑΣΕΠ, ώστε να χορηγήσει βεβαίωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στον e-ΕΦΚΑ, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και διαρκείς ανάγκες.

Η πρόσληψη των υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας 18 μηνών, θα γίνει με στόχο να τρέξουν οι διαδικασίες έκδοσης των περίπου 450.00 εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης, επικουρικής και εφάπαξ.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διοικητικού - οικονομικού.

Σχόλια

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ