Παρατείνεται έως 30 Ιουνίου η προθεσμία για διόρθωση των τετραγωνικών ακινήτων


Με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/2020 Τεύχος Α΄), παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων που αφορούν τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών των Ο.Τ.Α από τη λήξη της έως 30/6/2020.

Σχόλια

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ