Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

VOUCHER 200 ΕΥΡΩ - Α ΚΑΙ Β ΚΥΚΛΟΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την ενδυνάμωση των ευάλωτων συμπολιτών μας, το πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα” των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» ενισχύει:
Οικογένειες συγκεκριμένης εισοδηματικής κατηγορίας με εξαρτώμενα τέκνα ή τέκνα υπό επιτροπεία, τα οποία είναι
μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές επιλέξιμων εκπαιδευτικών δομών και βρίσκονται εντός συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων.


Η ενίσχυση των οικογενειών θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους, ως εξής:
ΚΥΚΛΟΣ Α
Εγκεκριμένοι Δικαιούχοι Επιδόματος Παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020 στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία εφόσον κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας (ή τα παιδιά υπό επιτροπεία), ηλικίας από 4 έως 24 ετών, σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης (βλ. Κριτήρια Εξαρτώμενων Τέκνων)

ΚΥΚΛΟΣ Β
Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ή παιδιά υπό επιτροπεία με Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα έως έξι χιλιάδες ευρώ (6000€) εφόσον κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας (ή τα παιδιά υπό επιτροπεία), ηλικίας από 4 έως 24 ετών, σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης (βλ. Κριτήρια Εξαρτώμενων Τέκνων)

Η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή άυλης επιταγής ονομαστικής αξίας διακοσίων ευρώ (€200), που εκδίδεται εις όφελος του δικαιούχου και χρησιμοποιείται στην αγορά του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που επιδοτείται μπορεί να αφορά:
Φορητές ταμπλέτες (tablets)
Φορητούς υπολογιστές (laptops)
Σταθερούς υπολογιστές (desktops) και προαιρετικά, κάποια περιφερειακά τους.
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Η «Ψηφιακή Μέριμνα» θα περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα από τα πρώτα προγράμματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτήσεις συμμετοχής - επιχορήγησης δικαιούχων στον πρώτο κύκλο του Προγράμματος μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021, έως την ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος (30 Ιουλίου 2021). Επισημαίνεται ότι ο πρώτος κύκλος αφορά μόνο τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020, οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία των δυνητικών δικαιούχων του παρόντος προγράμματος.

Αιτήσεις συμμετοχής - επιχορήγησης δικαιούχων στο δεύτερο κύκλο του Προγράμματος μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 5 Μαϊου 2021, έως την ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος (30 Ιουλίου 2021). Επισημαίνεται ότι ο δεύτερος κύκλος αφορά όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, ακόμα και αν δεν είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ.
Ως ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος, ορίζεται η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Μετά την καταληκτική αυτή ημερομηνία δεν είναι δυνατή:
Η υποβολή νέων αιτήσεων από δικαιούχους και προμηθευτές.
Η έκδοση νέων vouchers για αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η πραγματοποίηση αγορών με υπάρχοντα vouchers, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην Προκήρυξη του Προγράμματος και αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ακυρώσεων και επανεξαργύρωσης.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και γενικής ολοκλήρωσης του Προγράμματος ορίζεται η Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.


Για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος, ως εξαρτώμενα θα θεωρούνται:όλα τα παιδιά οικογενειών από 0 έως 18 ετών ανεξαρτήτως φοίτησης,


τα παιδιά 19-24 ετών που φοιτούν στην κατάλληλη εκπαιδευτική βαθμίδα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,


καθώς και τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Ποια είναι η διαφορά εξαρτώμενων και ωφελούμενων τέκνων;

Εξαρτώμενα είναι τα τέκνα που είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω άλλων συνθηκών εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς και εντάσσονται στην ίδια οικογένεια.

Ωφελούμενα είναι το υποσύνολο των εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης (βλ. Κριτήρια Επιλεξιμότητας) και που θα λάβουν voucher για την απόκτηση εξοπλισμού μέσω του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ.

Για παράδειγμα, εξαρτώμενο τέκνο λογίζεται ένας νέος 22 ετών που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Ο συγκεκριμένος νέος προστίθεται στην οικογένεια για τον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Όμως δεν μπορεί να είναι ωφελούμενος του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ.


Το ίδιο ισχύει για ένα βρέφος 1 έτους ή ένα παιδί 17 ετών που έχει σταματήσει το σχολείο.


Το Κριτήριο 1 επιβεβαιώνει τη σύνθεση της οικογένειας, δηλαδή τους γονείς και τα εξαρτώμενα τέκνα που μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια αίτηση.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, ως μέλη της οικογένειας στην Αίτηση Επιχορήγησης μπορούν να δηλωθούν μόνο οι γονείς και όλα τα εξαρτώμενα τέκνα τους (τέκνα που είναι δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος, είτε λοιπά εξαρτώμενα τέκνα).

Για την κατανόηση όσων ακολουθούν ορίζονται οι ρόλοι των γονέων ως εξής:

ΓΟΝΕΑΣ#1: Ο γονέας που υποβάλλει Αίτηση στο Πρόγραμμα (φυσικός ή θετός γονέας του/των εξαρτώμενων τέκνων) και είναι
ο ένας εκ των δύο γονέων ΥΠΟΧΡΕΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΣ στη φορολογική δήλωση είτε
ο γονέας που έχει την επιμέλεια των παιδιών σε οικογένειες με ένα γονέα.

ΓΟΝΕΑΣ#2: Ο έτερος γονέας εφόσον υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, ο Γονέας #2 συμμετέχει υποχρεωτικά στην Αίτηση Επιχορήγησης.

Σημείωση:

Ο Γονέας #2 δεν συμμετέχει στην Αίτηση Επιχορήγησης:
Στην εξαιρετική περίπτωση ύπαρξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης σε ισχύ, όπου έχει επέλθει διάσταση ή οριστική διακοπή της συγκατοίκησης, η δήλωση δύναται να υποβληθεί ως «μονογονεϊκή» από το γονέα στον οποίο έχει αποδοθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της επιμέλειας των εξαρτώμενων τέκνων ή εναλλακτικά, έχει αποδοθεί η κύρια ευθύνη διατροφής με κοινή συμβολαιογραφική πράξη των γονέωνο γονέας που έχει την επιμέλεια των παιδιών σε οικογένειες με ένα γονέα.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Αίτηση Επιχορήγησης κατατίθεται από το γονέα που έχει την επιμέλεια, και η οικογένεια για τους σκοπούς του Προγράμματος και μόνο εμφανίζεται στην Αίτηση ως «μονογονεϊκή» (ήτοι με δήλωση ενός μόνο γονέα).


Εξαρτώμενα τέκνα - μέλη που περιλαμβάνονται στη σύνθεση της οικογένειας, όταν περιλαμβάνονται και οι 2 γονείς (ΓΟΝΕΑΣ#1 και ΓΟΝΕΑΣ#2)
Στην περίπτωση αυτή στην Αίτηση Επιχορήγησης συμμετέχούν ΟΛΑ:


Tα κοινά, φυσικά ή θετά, τέκνα του ΓΟΝΕΑ #1 και ΓΟΝΕΑ #2 και

Tα φυσικά ή θετά, τέκνα από προηγούμενο γάμο του ΓΟΝΕΑ #1 εφόσον ο Γονέας #1 διατηρεί την επιμέλεια ή κύρια/αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και

Tα φυσικά ή θετά, τέκνα από προηγούμενο γάμο του ΓΟΝΕΑ #2 εφόσον ο Γονέας #2 διατηρεί την επιμέλεια ή κύρια/αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και

Tα φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα τέκνα εκτός γάμου του ΓΟΝΕΑ #1 εφόσον ο Γονέας #1 διατηρεί την επιμέλεια ή κύρια/αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και

Tα φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα τέκνα εκτός γάμου του ΓΟΝΕΑ #2 εφόσον ο Γονέας #2 διατηρεί την επιμέλεια ή κύρια/αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους.

Εφόσον συντρέχει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2002 έως και 2021 ανεξαρτήτως φοίτησης,

Έχουν γεννηθεί κατά το ημερολογιακό έτος 2001 και φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο κριτήριο 3)

Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2002 και φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο κριτήριο 3)

Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2002 και φοιτούν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), ή σε σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού κ.λπ.), ή σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού (σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο κριτήριο 3)

Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Εξαρτώμενα τέκνα - μέλη που περιλαμβάνονται στη σύνθεση της οικογένειας, όταν περιλαμβάνεται ένας γονέας (ΓΟΝΕΑΣ#1)

Στην περίπτωση αυτή στην Αίτηση Επιχορήγησης συμμετέχούν ΟΛΑ:Τα φυσικά ή θετά, τέκνα από προηγούμενο γάμο του ΓΟΝΕΑ #1 εφόσον ο Γονέας #1 διατηρεί την επιμέλεια ή κύρια/αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και

Τα φυσικά ή θετά, τέκνα του ΓΟΝΕΑ #1 από υφιστάμενο γάμο / σύμφωνο συμβίωσης όπου έχει επέλθει διάσταση ή οριστική διακοπή της συγκατοίκησης εφόσον έχει αποδοθεί στο Γονέα #1 με δικαστική απόφαση η άσκηση της επιμέλειας των εξαρτώμενων τέκνων ή εναλλακτικά, έχει αποδοθεί η κύρια ευθύνη διατροφής με κοινή συμβολαιογραφική πράξη των δύο γονέων και

Τα φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα τέκνα εκτός γάμου του ΓΟΝΕΑ #1 εφόσον ο Γονέας #1 διατηρεί την επιμέλεια ή κύρια/αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους.Εφόσον συντρέχει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2002 έως και 2021 Ανεξαρτήτως φοίτησης
Έχουν γεννηθεί κατά το ημερολογιακό έτος 2001 και φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο κριτήριο 3)
Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2002 και φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο κριτήριο 3)
Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2002 και φοιτούν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), ή σε σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού κ.λπ.), ή σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού (σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο κριτήριο 3)
Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Επισημαίνεται ότι


για τον υπολογισμό των ηλικιών και των αντίστοιχων ημερολογιακών ετών, λαμβάνονται ως βάση αναφοράς οι υπολογισμοί που έγιναν για την εγγραφή μαθητών στη σχολική χρονιά 2020 - 2021.

τα δηλωθέντα στην Αίτηση εξαρτώμενα τέκνα μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο τα ωφελούμενα (επιλέξιμα για έκδοση επιταγής) όσο και τα λοιπά εξαρτώμενα τέκνα (μη επιλέξιμα για έκδοση επιταγής, αλλά συμμετέχοντα στον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος).

Παιδιά / Νέοι Υπό Επιτροπεία

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση παιδιών/νέων υπό Επιτροπεία, όπου η δήλωση υποβάλλεται από τον Επίτροπο, η οικογένεια θα λογίζεται ως έχουσα ένα και μόνο μέλος (το εξαρτώμενο τέκνο), για το οποίο θα πρέπει να συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις

Τα κριτήρια 2 και 3 (ακολουθούν) θα ελέγχονται μόνο ως προς το μοναδικό αυτό μέλος της οικογένειας.

Ο επίτροπος που υποβάλλει την Αίτηση, σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο, μπορεί να υποβάλλει παράλληλα αίτηση και ως γονέας για τη δική του οικογένεια. Στην περίπτωση αυτή, παρότι υποβάλλεται μία ενιαία δήλωση, γίνεται χωριστός υπολογισμός των κριτηρίων που αφορούν την οικογένεια και των κριτηρίων που αφορούν κάθε τέκνο υπό επιτροπεία.


Το Κριτήριο 2 αφορά την επιβεβαίωση ότι το Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000,00).

Για τον έλεγχο του κριτηρίου, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία φορολογίας εισοδήματος τα οποία αντλούνται απευθείας από τη φορολογική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα,

Τουλάχιστον το Φυσικό Πρόσωπο που υποβάλει την Αίτηση Επιχορήγησης, θα πρέπει να έχει υποβάλλει ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΣ δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 (δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2020) και να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Τόσο για τον αιτούντα του προηγούμενου σημείου, όσο και για κάθε άλλο μέλος της οικογένειας που διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και υποβάλει ατομική ή κοινή δήλωση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, όπως αναφέρεται στην Πράξη Προσδιορισμού Φόρου του φορολογικού έτους 2019 (δηλώσεις που υποβλήθηκαν εντός του 2020), μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρούμενων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα

Ως (πραγματικό) οικογενειακό εισόδημα νοείται το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των μελών της οικογένειας, όπως αυτά υπολογίζονται με βάση την προηγούμενη παράγραφο.

Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα νοείται το οικογενειακό εισόδημα αφού εφαρμοστεί σε αυτό ένας συντελεστής ισοδυναμίας, ως εξής:
Image
Ο συντελεστής ισοδυναμίας προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας (μέλη: όπως έχουν δηλωθεί και επιβεβαιωθεί μέσω του κριτηρίου 1), σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:
Για το πρώτο μέλος της οικογένειας, στάθμιση =1
Για το δεύτερο μέλος της οικογένειας, στάθμιση = .
Για κάθε επόμενο μέλος της οικογένειας, στάθμιση = .
Ως εκ τούτου, ο συντελεστής ισοδυναμίας είναι (1 + ½ + ¼ + ¼ + …)

Σχόλια

IATRIKOS.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Βόλος «Έφοδος» Μπέου στην Πολεοδομία – Απουσίαζε το 70% των υπαλλήλων

 

ΝΕΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Τα έξι βήματα για να λάβετε κλειδάριθμο σε email ή κινητό

Η νέα διαδικασία 1.Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet. Για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet απαιτείται η υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Στην ίδια αίτηση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του (σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο καθώς και e-mail). Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η απόδοση κλειδαρίθμου, ο οποίος δύναται να χορηγείται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ είτε, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, και εξ αποστάσεως, μέσω κινητού τηλεφώνου και e-mail. Σε περίπτωση επιλογής από τον φορολογούμενο της εξ αποστάσεως απόδοσης κλειδαρίθμου, ο φορολογούμενος οφείλει να συμπληρώσει επιπλέον στην αίτηση, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρε

Ώρες αγωνίας για τον σλοβάκο πρωθυπουργό -Τι ισχυρίστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας

 

ΕΚΤ: Τριπλό καμπανάκι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωζώνης - Ποιοι είναι οι 3 κίνδυνοι

 

"Με έχει απασχολήσει πολύ ο διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους"

 

Δήμαρχος Πύργου: Οι πολίτες αρνούνται τον περιορισμό, κυκλοφορούν έξω

«Είναι το πιο χαρακτηριστικό σημείο στη διάδοση της ίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συγγενείς εκείνων που ταξίδεψαν στους Αγίους Τόπους και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν στον ίδιο χώρο και έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει νοσήσει», τόνισε ο δήμαρχος μιλώντας στον ΣΚΑΪ και συνέχισε: «Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι, σίγουρα είναι αρκετοί γιατί με βάση και τα διαγνωσμένα κρούσματα και με βάση αυτούς που έχουν τεθεί σε καραντίνα. Το ζήτημα της προσωπικής υπευθυνότητας δυστυχώς είναι πολύ χαμηλά. Είναι και αδίκημα με βάση την ισχύουσα. Υπάρχει μια γενικότερη συστολή του κόσμου, αλλά όταν κυκλοφορούν πάνε στα καφενεία, στην αγορά»

Νεα σφοδρή Ρωσική επίθεση στην Οδησσό:Δεκάδες κτίρια στις φλόγες- Τουλάχιστον 14 τραυματίες

 

Ο Ευθύμιος Λέκκας στο EΡΤΝews για την άσκηση «Μίνωας»

 

Ξεκίνησαν δρομολόγια τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία