25 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα είναι συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών και θα αφορούν οκτάωρη απασχόληση. Οι ζητούμενες ειδικότητες αφορούν προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε) και κατανέμονται ως εξής: ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 11 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων – 3 θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων – 2 θέσεις ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών – 4 θέσεις ΔΕ Οικοδόμων – 1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων – 1 θέση ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων – 1 θέση ΔΕ Ψυκτικών – 1 θέση ΔΕ Ξυλουργών – 1 θέση .
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77- ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298).

Σχόλια

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ