Δυνατότητα συνένωσης όμορων οικοπέδων στις εκτός σχεδίου περιοχές


Σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων, όπως αυτή της δυνατότητας συνένωσης όμορων γηπέδων, κατέθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης , κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας, στην ολομέλεια της Βουλής.

Μεταξύ άλλων,


[3] Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

"6. Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση όμορων γηπέδων, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) το νέο γήπεδο που προκύπτει μετά τη συνένωση έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4,000 τ.μ. και,

β) τουλάχιστον ένα από τα γήπεδα που συνενώνονται είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

[4] Στην περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 34, μετά τις λέξεις «τρεις χιλιάδες (3.000) τ.μ.» προστίθεται εδάφιο

ως εξής: "Για γήπεδα που έχουν εμβαδόν που υπερβαίνει τα 30.000 τ.μ. επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης συνολικής εκμετάλλευσης με συντελεστή δόμησης 0,02 ως προς την έκταση του γηπέδου που

υπερβαίνει τα 30.000 τ.μ.. Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερις χιλιάδες (4,000) τ.μ.."

Σχόλια

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ