Ηλεκτρονικά πλέον τα πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχικές πράξεις από 9/6Πιστοποιητικά
Μπορείτε να:
εκδώσετε πιστοποιητικά και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων
ελέγξετε την εγκυρότητά τους

Ξεκινήστε εδώ
Πριν ξεκινήσετε

Για την έκδοση θα χρειαστείτε:
Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας


Για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός εγγράφου θα χρειαστείτε:
είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
είτε το QR code


Χαρακτηριστικά
Τα πιστοποιητικά μπορείτε να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να τα εκτυπώσετε και να τα παραδώσετε έντυπα.

Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.


Σχόλια

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ