Παράταση ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει τους ενδιφερόμενους μέσω του ΦΕΚ 2599Β αναφορικά με τη παράταση ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Μάϊο 2020. Πιο αναλυτικά « Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Μαΐου 2020, απαιτητών έως 30/6/2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής». Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο ΦΕΚ.

Αρχεία
ΦΕΚ 2599Β

Σχόλια

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ