ΕΟΔΥ: 30 νέες θέσεις εργασίας με 4μηνη σύμβαση


Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.


Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι:
ΠΕ Ιατρών (10 θέσεις)
ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών (15 θέσεις)
ΠΕ Διοικητικού (4 θέσεις)
ΠΕ Νομικών (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του ΕΟΔΥ, Αγράφων 3-5, Μαρούσι, ΤΚ 15123

Σχόλια

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ