Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετώνΣτο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ», η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” (ανάδοχος) προσκαλεί υποψηφίους/ες για να συμμετέχουν ως καθοδηγητές (coach) στην υλοποίηση του Υποέργου 1: Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Οι επιλεγέντες θα εγγραφούν στο Μητρώο Καθοδηγητών (coaches) της Ένωσης Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ,” το οποίο δημιουργείται για την κάλυψη των αναγκών του ανωτέρω Υποέργου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση και τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της EUROPEAN PROFILES AE (www.europeanprofiles.gr), της PCM ΕΠΕ (http://www.pcm-consulting.gr) και του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο στέλεχος του αναδόχου:

- κα Ναταλία Κωττή, τηλ: 210-8210895, e-mail: nkotti@europeanprofiles.grΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α_ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ_ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σχόλια

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ