157 προσλήψεις στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών


Ειδικότερα με πέντε προκηρύξεις που εξέδωσε η ΑΕΜΥ προχωρά σε 157 προσλήψεις για πληθώρα ειδικοτήτων. Τα έργα που αφορούν τις προκηρύξεις είναι ισάριθμα και αφορούν, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη, Υπηρεσίες Διερμηνείας και την Διαχείριση-Τεχνική Υποστήριξη της Υλοποίησης του Προγράμματος.

Οι προσλήψεις έχουν διάρκξει ένα έτος με δικαίωμα ανανέωσης ακόμη ένα.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην ΑΕΜΥ μαζί με τα ακολούθως αναφερόμενα παραστατικά/ δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας-θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 14/01/2020έως και 22/01/2020, ώρα 14.00.


Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 24/01/2020,ώρα 14.00.Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης για μία ειδικότητα/θέση και για ένα(1) Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μίας αίτησης ή της συμπερίληψης σε μία αίτηση άνω της μίας ειδικότητας/θέσης ή/και άνω του ενός Προ-Αναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών, ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης

Οι θέσεις και οι ειδικότητες
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχειρίζεται την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού (Π.Ο.Χ.), το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας (Κ.Υ.Α.Α.) – Κ. Πρίφτης, ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Θήρας, δυνάμει του Ν. 4368/2016 αρ. 62-72, το οποίο αποτελεί το νεότερο εγχείρημα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, καταστατικός σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι η ανάπτυξη νέων μορφών φροντίδας, καθώς και πιλοτικών προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας, η παροχή πρόσθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και η εν γένει προαγωγή των επιστημών υγείας.

Σχόλια

BANNER1

Δημοφιλείς αναρτήσεις

1.000.000 ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΕΛΙΕΣ

Ανάκληση Μη Ασφαλών προϊόντων ECONOMY – ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΜΙΝΙ ECONOMY – ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ τ. ΘΑΣΟΥ

"ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΠΑΣΟΚ" ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: "Ελάχιστα νέα χρήματα φτάνουν στη χώρα μας."

Δυό φωτογραφίες με Έλληνα αιχμάλωτο κατά τήν διάρκεια τής εισβολής τών Τούρκων το 74 στήν Κύπρο

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΨΗΦΙΔΩΤΟ 2.200 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ