Θέσεις εργασίας σε Εφορείες Αρχαιοτήτων


6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 3 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/07/2019-19/07/2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη


4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα
2 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/07/2019-19/07/2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη


2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020», ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/07/2019-24/07/2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη


4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών με δθνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
3 ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες ελλείψει ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/07/2019-26/07/2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη


6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΔΕ Εξειδικευμένος Εργατοτεχνίτης σε αναστηλωτικές εργασίες ελλείψει ΥΕ Εξειδικευμένος Εργατοτεχνίτης σε αναστηλωτικές εργασίες

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούλιος 29, 2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη


8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2019.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/07/2019-29/07/2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Σχόλια

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ