Ζητείται Παιδαγωγός – Παιδοκόμος από το Χαμόγελο του Παιδιού

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός – παιδοκόμος – κοινωνικός φροντιστής, από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την Καβάλα.
Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου εργασίας: Στελέχωση Σπιτιού Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας. Σύμβαση εργασίας: σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο. Αδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας. Αριστη ή πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Αριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη. Υψηλή προσαρμοστικότητα. Σωματική αντοχή και δραστηριότητα. Συναισθηματική ανθεκτικότητα. Μεθοδικότητα. Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων.
Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 05/01/2018 δηλώνοντας τον κωδικό και τον τίτλο της θέσης εργασίας. Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail: ThessHr@Hamogelo.gr.
Θα ακολουθήσει άμεση αξιολόγηση των βιογραφικών βάσει των απαραιτήτων προσόντων και προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων υποψηφίων. Κωδ. 312

Σχόλια

e-info.gr

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ